Zadania odzieży ostrzegawczej

0
3035
rzeczoznawca budowlany

Wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie dla pracownika wykonującego czynności zawodowe, ryzyko potrącenia przez pojazdy mechaniczne czy inne maszyny, zastosowanie znajduje odzież ostrzegawcza. W artykule wskazujemy jej podstawowe zadania.

Tego rodzaju odzież nie stanowi gwarancji całkowitego bezpieczeństwa, jednakże w dużym stopniu przyczynia się do poprawy widoczności pracowników w trakcie pracy, minimalizuje również ryzyko wystąpienia wypadków. Osoba, która nie ma na sobie kamizelki odblaskowej, dla kierowcy po zmroku jest widoczna z odległości około 10 metrów, natomiast pieszy czy rowerzysta, wyposażony w taką kamizelkę, będzie dostrzegalny z odległości dochodzącej nawet do 150 metrów.

Zastosowanie odzieży ostrzegawczej

Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana przez pracowników drogowych, operatorów wózków widłowych, noszą ją pracownicy służb drogowych, a także służby ratownicze. Jednak w praktyce powinni w nią zostać wyposażeni wszyscy, którzy z uwagi na możliwość pojawienia się niebezpieczeństwa muszą być odpowiednio widoczni. 

Założenie kamizelki odblaskowej przez osoby poruszające się po zmroku w miejscach słabo oświetlonych, na przykład przemieszczające się poboczami szos czy przez rowerzystów, przyczynia się do znacznej poprawy ich bezpieczeństwa.

W niektórych państwach, na przykład w Czechach, kamizelka odblaskowa wchodzi w skład obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego, tuż obok apteczki czy trójkąta ostrzegawczego.

Odzież ostrzegawcza – normy i klasy

Podobnie jak w przypadku odzieży ochronnej, również odzież ostrzegawcza musi odpowiadać warunkom określonym w odpowiednich normach. W przypadku tej odzieży jest to norma EN-PN 741, która określa minimalną wielkość powierzchni tła oraz materiału odblaskowego, a także norma EN-PN 469, znajdująca zastosowanie do odzieży odblaskowej, przeznaczonej dla służb mających kontakt z ogniem, a także dla spawaczy; norma ta określa zatem niepalność materiału. Także pasy odblaskowe muszą być rozmieszczone na odzieży ostrzegawczej w odpowiedni sposób, który również został określony w normie.

Odzież ostrzegawcza dzieli się dodatkowo na trzy klasy, określające udział materiału fluorescencyjnego lub odblaskowego. Jeśli chodzi o materiał fluorescencyjny, odzież klasy III powinna posiadać 80% takiego materiału, II klasa to 50% materiału fluorescencyjnego, zaś III – 14 %. Jeśli chodzi o udział materiału odblaskowego, klasa trzecia to odzież z 20 % udziałem takiego materiału, II to odzież z 13 % materiału odblaskowego, a III – 14 %.

Odzież ostrzegawcza powinna spełniać również określone zasady, do jakich zalicza się integralność z innymi elementami ochrony osobistej, łatwość nakładania i zdejmowania, zabezpieczenie przed działaniem wody, korzystny współczynnik oddychania materiału, z jakiego jest wykonana, możliwość noszenia podstawowego osobistego wyposażenia, a także łatwej regulacji rozmiaru.

Rodzaje odzieży ostrzegawczej

Odzież ostrzegawcza to nie tylko kamizelki, chociaż są one najpopularniejsze. Do odzieży tego rodzaju zaliczają się również wyposażone w elementy odblaskowe lub fluorescencyjne bluzy, kurtki koszule oraz T-shirty, spodnie oraz kombinezony. Tego typu odzież jest dostępna w kilku kolorach, zazwyczaj jest to kolor żółty i pomarańczowy, jednak dobór koloru nie jest istotny, regulowane są jedynie jej właściwości odblaskowe. Warto pamiętać również, iż odzież niespełniająca wymogów wymienionych powyżej norm, nie może być określana mianem odzieży ostrzegawczej – nawet, jeśli jest ona wyposażona w elementy odblaskowe czy fluorescencyjne, które również przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa.

Kto ma obowiązek posiadania odzieży ostrzegawczej?

Poza wymienionymi służbami, obowiązek posiadania odzieży ostrzegawczej ciąży w Polsce jedynie na kierowcach, którzy dokonują przewozu materiałów niebezpiecznych. Chociaż obowiązek posiadania elementów odblaskowych dotyczy również pieszych poruszających się po zmroku po niezabudowanym terenie, w przepisach tych nie ma mowy o odzieży ostrzegawczej.

Źródło: Prosave – hurtownia BHP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here